Fundament Perfect Grafit 031

Fundament Perfect Grafit 031

PRODUCENT: Justyr
ZASTOSOWANIE: Fundament
Styropian grafitowy EPS 031 są to płyty przeznaczone do izolacji cieplnej o wysokich walorach termoizolacyjnych.
dane techniczne
współczynnik przewodzenia ciepła
współczynnik przewodzenia ciepła
λ≤0,031 [W/(m·K)]
wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie
≥ 100 kPa
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10)
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10)
≥ 80 kPa
nasiąkliwość wodą WL(T)4
nasiąkliwość wodą WL(T)4
<=4%
zastosowanie
izolacja cieplna podłogi na gruncie w budownictwie przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach
ocieplenie ściany fundamentowej
izolacja cieplna poddasza i strychu użytkowego
izolacja cieplna podłogi na stropach
izolacja cieplna tarasów
Zastosowanie
izolacja cieplna podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami
izolacja cieplna podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
izolacja cieplna balkonów
izolacja cieplna stropodachów wentylowanych