XPS PRIME D jest najnowocześniejszym produktem izolacyjnym w naszej ofercie. Jego nowoczesna formuła stanowi rozwinięcie docenianej przez klientów w wielu krajach płyty SynthosXPS PRIME S.

Charakterystyczny czarny kolor XPS PRIME D jest elementem zastosowanej innowacyjnej technologii, dzięki której produkt posiada bardzo wysoką termoizolacyjność, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych pozostałych parametrów technicznych.

dane techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]
Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]
od 0,029
Zakończenie krawędzi
Zakończenie krawędzi
L
Reakcja na ogień [Euro klasa]
Reakcja na ogień [Euro klasa]
F
Średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%]
Średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%]
≤ 0,30
Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]
Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]
od 0,029
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa]
≥ 300
zastosowanie
Izolacje elementów budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
Izolacja podłóg i posadzek
Izolacja ław i płyt fundamentowych
Izolacja cokołów i attyk
Płyty konstrukcyjne z rdzeniem XPS
Zastosowanie
Płyty izolacyjne z rdzeniem XPS
Izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw
Izolacje ciągów komunikacyjnych i parkingów
Izolacja dachów skośnych
Izolacje ościeży okiennych i otworów drzwiowych