XPS PRIME S jest najlepiej rozpoznawalnym produktem rodziny XPS PRIME. Swoją popularność zawdzięcza bardzo szerokiemu spektrum zastosowań oraz wysokiej jakości.

XPS PRIME S charakteryzuje się podwyższoną termoizolacyjnością, zabezpieczającą temperaturę wewnętrzną budynków przed wpływem zmienności temperatury zewnętrznej. Stała w czasie użytkowania wytrzymałość mechaniczna, trwałość oraz odporność na działanie czynników biologicznych i środków chemicznych zapewnia, że płyty te spełniają swoją rolę przez długie lata użytkowania budynku.

zastosowanie
Izolacja podłóg i posadzek
Izolacja ław i płyt fundamentowych
Izolacja dróg, torów kolejowych i tramwajowych
Szalunek tracony elementów posadowienia budynków
Izolacja dachów skośnych
Zastosowanie
Izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw
Izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów
Izolacja elementów budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
Izolacja cokołów i attyk
Izolacja ościeży okiennych i otworów drzwiowych