Synthos XPS PRIME G jest nowoczesnym produktem izolacyjnym, stworzonym z myślą o ekologii i ochronie środowiska. Jego nowoczesna formuła stanowi rozwinięcie docenianej przez klientów w wielu krajach płyty XPS PRIME. Charakterystyczny, srebrny kolor Synthos XPS PRIME G, jest elementem zastosowanej technologii, dzięki której produkt posiada lepsze parametry techniczne.

XPS PRIME G został stworzony z założeniem, aby wdrożyć produkt charakteryzujący się szczególną dbałością o środowisko naturalne w trakcie całego procesu produkcji, jak i użytkowania. XPS PRIME Gjest produktem w klasie reakcji na ogień E, do produkcji którego nigdy nie stosowano heksabromocyklododekanu, jako środka opóźniającego zapłon, a jedynie nowoczesne, ekologiczne dodatki uniepalniające.

zastosowanie
Izolacja wieńców żelbetowych i innych elementów z litego betonu
Izolacja ościeży okiennych i otworów drzwiowych
Płyty izolacyjne z rdzeniem XPS
Izolacja posadzek i podłóg
Izolacja ław i płyt fundamentowyc
Zastosowanie
Izolacja elementów budynków rolniczych , gospodarskich i inwentarskich
Izolacja dachów skośnych
Izolacja cokołów i attyk
Izolacja dróg, torów tramwajowych i kolejowych
Szalunek tracony elementów posadowienia budynków